Екип

Екипът на „Янков и Ко" си служи с добър баланс между опит и амбиция, както и на практически и академични постижения. Нашият човешки ресурс и придобит богат опит се разраснаха през последните две години, което от своя страна доведе до увеличаване на нашия капацитет за предоставяне на всеобхватни и гъвкави правни услуги.