За контакти

ул. Георги Бенковски 7, ет. 3
София 1000, България

тел.: +359 2 988 36 98; 400 16 00;
факс: +359 2 988 25 22
email: ;