За нас

Ние представляваме и защитаваме интересите на нашите индивидуални и корпоративни клиенти в България чрез предоставянето на всеобхватни и гъвкави правни услуги.

Правната фирма „Янков и Ко" предлага разнообразен и обширен обхват от правни услуги на повече от 800 международни клиенти - физически лица и компании с различни интереси в България.

Нашата работа се състои в реализирането и разширяването на Вашите възможности в България. Ние се грижим за разбирането, защитата и удовлетворяването на Вашите нужди и интереси. Можем да отговорим на Вашите въпроси и да Ви насочваме през особеностите на българските закони и разпоредби. Нашите услуги намаляват рисковете и предоставят сигурност заедно с ясна перспектива за Вашите начинания. Ние ще ви уведомим за възможните алтернативи посредством нашия позитивен похват и постоянство, за да имате възможността да вземете едно информирано решение. Ще ви предоставяме своевременна информация и вие ще имате възможност да упражнявате контрол върху нашата работа. Опирайки се на нашия богат опит, съчетан с висок професионализъм и доказана в практиката отдаденост и лоялност към нашите клиенти, ние ще управляваме в цялост осъществяването на Вашия проект - от ранното проучване до постигането на изгодния за Вас резултат.

Работата ни се гради върху създаването на възможности, а не на бариери пред Вашите начинания.

В работата си ние ценим и се стремим да следваме следните принципи:

Надеждност

Нашият водещ принцип е принципът на лоялност към нашите клиенти. Защитаваме техните интереси, изхождайки от принципа на поверителността, водени от здравия разум и придобития богат опит. Предоставяме на клиентите си правните средства за постигане на крайната цел, като им даваме контрол над крайните решения.

Фокус

Работим, за да намерим пътя за реализирането на Вашия проект, а не за да печелим от съществуващите ограничения. Ние търсим и планираме най-краткия път до постигането на изгодния за Вас резултат.

Цялостност

Сферата на нашия правен опит е разнообразна. Ние проследяваме и анализираме поставените от нашите клиенти предписания и изисквания от началото до успешното приключване, като управляваме Вашите проекти през сложните и променящи се правно регулаторни изисквания.

Позитивност

Имаме оптимистично и практично отношение към проблемите и възможностите. Постоянни сме в усилията си и осигуряваме точно и своевременно изпълнение на търсените и възложени правни услуги според високите очаквания на нашите клиенти. Нашата увереност се основава на търсенето и намирането на алтернативи и в това, че виждаме възможности във всеки аспект, от който нашият клиент може да извлече полза.

Гъвкавост

Ние предоставяме услугите си по всяко време и на всяко място. Работата ни за нашите клиенти не е ограничена от разстоянието. Общуваме по най-удобния за клиента начин, като ние сме отворени за адаптиране към променящите се нужди на нашите клиети и техните пазари.

Персоналност

Ние полагаме особени грижи в това да разбираме и чувстваме всички нужди и очаквания на нашите клиенти, подхождайки индивидуално към всеки клиент, на основата на взаимно доверие и уважение. Даваме на клиентите си възможността да изберат най-доброто решение за себе си, като им предоставяме контрол върху тяхното начинание и средствата, за да могат самите те да направят най-добрия избор.

„Янков и Ко" се стреми към дългосрочно и устойчиво присъствие в бизнеса на правни услуги, основано върху доверието и партньорството със нашите клиенти.